Flores
Flores Sin Fronteras
Flores Sin Fronteras
Flores Sin Fronteras Mostaza
Flor Cascada Blanca
Flor Roja
Flor Cascada Verde
Flor Mostaza
Cascada de Flores Blanca
Cascada de Flores Roja

© Copyright 2013.

Flor Cascada Blanca

Fresco-Secco sculptures atop blistering technique. 48"x48"